SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)
214.000₫ 305.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TƯỞNG DUY LƯỢNG)

 

Tác giả    Tưởng Duy Lượng
Ngày xuất bản:    11-2016
Kích thước:    16 x 24 cm
Nhà Xuất Bản Tư Pháp
Số trang: 686

 

Trên thế giới, bên cạnh rất nhiều phương thức giải quyết tranh chấp, trọng tài với lợi thế là thủ tục tố tụng nhanh gọn, không rườm ra, tiết kiệm thời gian hơn, chi phí cho các bên đang có những điều kiện khách quan và chủ quan để phát triển, nhất là trong nền kinh tế thị trường. Do đó, rất nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển đã tạo mọi điều kiện cho hoạt động của trọng tài thương mại nhằm đa dạng hóa  việc giải quyết tranh chấp, tăng cơ hội lựa chọn cho các bên và giảm áp lực lên cơ quan tư pháp.

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các thương nhân Việt Nam ngày càng có nhiều sự hợp tác với các đối tác nước ngoài và từ đó đã nảy sinh những tranh chấp kinh tế, thương mại quốc tế. Trong số đó có một số vụ việc đã được trọng tài nước ngoài giải quyết, từ đó xuất hiện nhu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trong tài nước ngoài tại Việt Nam. Số đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

Việt nam đã ngày càng quan tâm hơn đến giải quyết tranh chấp bằng trọng tài với việc ban hành Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 vào ngày 17/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, tại kỳ hợp thứ 7 đã thông qua Luật trọng tài thương mại để thay thế Pháp lệnh trọng tài thương mại.

Tuy nhiên, thực tế việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Việc chậm phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong thực tiễn cuộc sống do nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần là các thương nhân Việt Nam còn bỡ ngỡ, chưa thấy hết những lợi thế mà phương thức giải quyết tranh chấp này mang lại để thỏa thuận, lựa chọn phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Mặt khác, tỷ lệ phán quyết của trọng tài trong nước  bị tòa án Hủy hoặc phán quyết của trọng tài nươc ngoài không được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành còn khá cao, mặc dù rất nhiều phán quyết trọng tài đó không phải là do vi phạm tố tụng trọng tài hoặc do chất lượng của phán quyết trọng tài.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên cũng còn một phần là do một số quy định trong thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nươc ngoài của Bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại chưa được tuân thủ triệt để hoặc còn có điểm bất cập, còn thiếu văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, trình độ của một số thẩm phán còn hạn chế hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến việc áp dụng một số quy định thiếu chính xác trong việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết của Trọng tài trong nước, yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Nhằm giúp thương nhân và những độc giả quan tâm có được những hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật trọng tài thương mại, cũng như những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự có liên quan, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, để pháp luật trọng tài thương mại, pháp luật dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhà xuất bản tư pháp xuất bản cuốn sách : “Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự, Luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử” Do luật sư, Trong tài Viên Tưởng Duy Lượng một người có bề dày nghiên cứu và thực tiễn xét xử các vụ việc dân sự, kinh tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, trọn tài viên, thương nhân và những người đang công tác tại hệ thống cơ quan tư pháp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng trong việc xử lý tranh chấp có thỏa thuận trọng tài. Cuốn sách cũng giúp người dân, các tổ chức có kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tôt nhất.

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

CHƯƠNG 2: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRONG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN, THU LÝ HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRONG TÀI NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 4: XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 5: VỀ PHIÊN HỌP XÉT KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 6: VỀ CĂN CỨ KHÔNG CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 7: KHI NÀO PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI BỊ COI LÀ VI PHẠM VIỆC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI; VI PHẠM THÀNH PHẦN CỦA TRỌNG TÀI, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP?

CHƯƠNG 8: BÀN VỀ CĂN CỨ KHÔNG CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 9: XÁC ĐỊNH PHÁN QUYẾT CỦA TRONG TÀI NƯỚC NGOÀI TRÁI VỚI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM; THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM, VỤ TRANH CHẤP KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO THỂ THỨC TRỌNG TÀI?

CHƯƠNG 10: VAI TRÒ CỦA TRỌNG TÀI VÀ ĐÔI NÉT VỀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA

CHƯƠNG 11: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 12: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÒA ÁN VÀ VIỆC PHÂN BIỆT QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TRỌNG TÀI VÀ TÒA ÁN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHƯƠNG 13: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI

CHƯƠNG 14: VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VỤ VIỆC VÀ VIỆC THAY ĐỔI TRỌNG TÀI VIÊN TRỌNG TÀI VỤ VIỆC

CHƯƠNG 15: TÒA ÁN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐƯƠNG SỰ VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI: KHÔNG CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI; THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU; THỎA THUẬN TRỌNG TÀI KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC; THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

CHƯƠNG 16: NHỮNG TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN HỖ TRỢ TRỌNG TÀI TRONG VIỆC THU THẬP CHỨNG CỨ, TRIÊU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 46 VÀ 47 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 17: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 18: NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

CHƯƠNG 19: MỘT SỐ CĂN CỨ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 68 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 20: THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU – MỘT CĂN CỨ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

CHƯƠNG 21: SUY NGHĨ VỀ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 2 ĐIỀU 68 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ

CHƯƠNG 22: BÀN VỀ ÁP DỤNG ĐIỂM Đ KHOẢN 2 ĐIỀU 68: “PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TRÁI VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM” VÀ ĐIỀU 13 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI KHI XEM XÉT HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

CHƯƠNG 23: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRONG TÀI, ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNGT TÀI VỤ VIỆC

CHƯƠNG 24: VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG TRONG TỐ TỤNG TRONG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 25: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUYỀN SÁNG TẠO TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VỚI MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI CỦA CÁC BÊN TRONG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 26: VIỆC GỬI THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ GỬI THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG THEO LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 27: VIỆC KHỞI KIỆN, RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN KIỆN LẠI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỞI KIỆN, ĐƠN KIỆN VÀ BẢN TỰ BẢO VỆ

CHƯƠNG 28: VỀ THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI, HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 29: PHÁN QUYẾT SỐ 13-854A&B NGÀY 5/1/2010 CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI (GAFTA) CÓ TRÁI VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM?

CHƯƠNG 30: VIỆC KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN HỌP VÀ VIỆC ÁP DỤNG ĐIỂM Đ KHOẢN 2 ĐIỀU 68 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CÓ ĐÚNG KHÔNG?

CHƯƠNG 31: QUYẾT ĐỊNH XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀ ĐÚNG PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 32: TẠI SAO LẠI HUY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI?

CHƯƠNG 33: PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI SỐ 37/13 CÓ  VI PHẠM ĐIỂM B KHOẢN  2 ĐIỀU 68 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI HAY KHÔNG?

CHƯƠNG 34: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BVN CÓ ĐƯỢC QUYỀN CÔNG TY 5C KHÔNG?

CHƯƠNG 35: VÌ SAO HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU LẠI NHẦM NHƯ VẬY?

CHƯƠNG 36: KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI LÀ ĐÚNG

PHỤ LỤC 1: NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2014/NQ-HĐTP NGÀY 20/3/2014 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHẤN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

PHỤ LỤC 2: CÔNG VĂN SỐ 246/TANDTC-KT NGÀY 25/7/2014 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI.

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU