SÁCH BÌNH LUẬN ÁN HÌNH SỰ PHỨC TẠP, CÓ NHIỀU QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH TỐ TỤNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017

SÁCH BÌNH LUẬN ÁN HÌNH SỰ PHỨC TẠP, CÓ NHIỀU QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH TỐ TỤNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình luận án hình sự phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng theo bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Sách chuyên khảo)
210.000₫ 300.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN ÁN HÌNH SỰ PHỨC TẠP, CÓ NHIỀU QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH TỐ TỤNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017

 

 

 

Tác giả : TS.Trần Quang Hiển ( Chủ biên)
Nhà xuất bản: Lao động 
Số trang: 540 
Khổ: 16 x 24 cm

 

Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, có nhiều vụ án phức tạp với nhiều quan điểm khác nhau về việc xác định một người phạm tội hay không phạm tội; phạm tội này hay phạm tội khác; phạm một tội hay phạm nhiều tội; phạm tội đơn lẻ hay phạm tội đồng phạm; bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng hay không; nếu áp dụng thì áp dụng tình tiết định khung tăng nặng nào; có áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không?

Những vấn đề nêu trên nếu không được giải quyết đúng đắn sẽ dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, gầy ra nhiều hậu quả xấu cho cả người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và toàn xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công lý; xâm phạm quyền con người, quyền công dân; làm mất trật tự, an toàn xã hội.

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự là bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo về lợi ích của nhà nước, quyền và lọi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Tiến sỹ luật học Trần Quang Hiển, chủ nhiệm khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện báo chí và tuyên truyền đã chủ biên, cùng nhóm tác giả hoàn thành cuốn sách này.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên một số vụ án thực tiễn, phức tạp, với nhiều quan điểm lập luận và lý lẽ khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy pháp luật và thực tiễn pháp lý, nhóm tác giả đã phân tích, lập luận để đưa ra quan điểm của mình, trên cơ sở quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong cuốn sách tác giả vân giữ nguyên thời gian xảy ra vụ án và tập trung vào tình tiết của vụ án. Vì vậy, cuốn sách không chỉ có ý nghĩa quan trọng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng; những người làm công tác tư pháp, pháp luật ở các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, mà còn rất hữu ích cho những người nghiên cứu, học tập trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật và nghề luật trên phạm vi cả nước.

MỤC LỤC

PHẦN BÌNH LUẬN ÁN HÌNH SỰ PHỨC TẠP

VỤ ÁN 1: CHỒNG PHÁ KÉT LẤY VÀNG DO VỢ CẤT GIỮ CÓ PHẠM TỘI KHÔNG?

VỤ ÁN 2: NGUYỄN VĂN NAM PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN HAY LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

VỤ DÁN 3: LÊ KHẮC T. PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN HAY LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN?

VỤ ÁN 4: NGUYỄN TỪ H VÀ ĐỒNG PHẠM PHẠM TỘI “CƯỚP TÀI SẢN” HAY “CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ”

VỤ ÁN 5: NGUYỄN VĂN A CHỈ PHẠM TỘI CƯỚP TÀI SẢN HAY PHẠM THÊM TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC HOẶC TỘI GIẾT NGƯỜI CHƯA ĐẠT?

VỤ ÁN 6:  NGUYÊN VĂN TIẾN VÀ NGUYỄN VĂN TÀI PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI HAY TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC HAY KHÔNG PHẠM TỘI?

VỤ ÁN 7: BUỘC THÔI VIỆC NGƯỜI ĐÃ BỊ KẾT ÁN VỀ TỘI “LÀM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ” LÀ ĐÚNG HAY SAI?

VỤ ÁN 8: ÁP DỤNG TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ “PHẠM TỘI LẦN ĐẦU VÀ THUỘC TRƯỜNG HỢP ÍT NGHIÊM TRỌNG” ĐỐI VỚI BỊ CÁO TRẦN VĂN TÍNH LÀ ĐÚNG HAY SAI?

VỤ ÁN 9: NGUYỄN NGỌC HÒA, LÊ THANH BÌNH VÀ NGUYỄN HỮU BÌNH PHẠM TỘI BUÔN BÁN HÀNG CẤM HAY KINH DOANH TRÁI PHÉP?

VỤ ÁN 10: ÁP DỤNG TÌNH TIẾT “GIẾT 2 NGƯỜI TRỞ LÊN” VÀ “GIẾT NGƯỜI CÓ TÍNH CHẤT CON ĐỒ” ĐỐI VỚI ĐỖ VĂN TUYẾN LÀ ĐÚNG HAY SAI?

VỤ ÁN 11: PHẠM CHÍ LỘC VÀ NGUYỄN THỊ HÒA CÓ ĐỒNG PHẠM TỘI “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” KHÔNG?

VỤ ÁN 12: NGUYỄN THỊ N PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN HAY PHẠM TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN HAY KHÔNG PHẠM TỘI?

VỤ ÁN 13: NGUYỄN VĂN M PHẠM TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HAY TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI HAY KHÔNG PHẠM TỘI?

VỤ ÁN 14: A PHẠM TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN HAY CÔNG NHIÊN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN HAY CƯỚP TÀI SẢN?

VỤ ÁN 15: A PHAM TỘI TÀNG TRỮ HÀNG CẤM HAY VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM HAY VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI?

VỤ ÁN 16: LÊ THỊ THI CÓ PHẠM TỘI MUA BÁN MA TÚY CÙNG CHỒNG?

VỤ ÁN 17: ĐỒNG PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI HAY LÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG?

VỤ ÁN 18: TRẦN MINH T VÀ ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI LỌI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ HAY TỘI HỐI LỘ?

VỤ ÁN 19: NGUYỄN VĂN A VÀ NGUYỄN VĂN B PHẠM TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI, GIẾT NGƯỜI HAY KHÔNG PHẠM TỘI?

VỤ ÁN 20: LÀ HỮU N CÓ PHẠM TỘI GÌ KHÔNG?

VỤ ÁN 21: CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

VỤ ÁN 22: ĐỖ THẾ H PHẠM TỘI GÌ?

VỤ ÁN 23: NHÀN PHẠM TỘI VẬN CHUYỂN HAY MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY?

VỤ ÁN 24: BÙI QUỐC THANH CÓ PHẠM TỘI XÂM PHẠM MỒ MẢ, HÀI CỐT?

VỤ ÁN 25: ÁP DỤNG TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG HAY TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

VỤ ÁN 26: A CÓ ĐỒNG PHẠM VỚI N KHÔNG?

VỤ ÁN 27: CẦN TRUY TỐ, XÉT XỬ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU, KHOẢN NÀO?

VỤ ÁN 28: H CHỈ PHẠM TỘI CƯỚP GIẬT VỚI TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG “LÀM CHẾT NGƯỜI” HAY PHẠM THÊM TỘI GIẾT NGƯỜI?

VỤ ÁN 29: NGUYỄN VĂN K CÓ PHẠM TỘI TRỐN THUẾ KHÔNG? TRẦN VĂN L, NGUYỄN C, HÀ VĂN B, NGUYỄN H VÀ LÊ VAN T CÓ ĐỒNG PHẠM VỚI NGUYỄN VĂN K KHÔNG?

VỤ ÁN 30: LÊ DUY T PHẠM TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC, VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC HAY VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

VỤ ÁN 31; NGUYỄN VĂN Đ CÓ PHẠM TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHÔNG?

PHẦN PHỤC LỤC: BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (GÒM 426 ĐIỀU )

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU