SÁCH THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM  (NXB TƯ PHÁP)

SÁCH THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM  (NXB TƯ PHÁP)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM (NXB TƯ PHÁP)
86.000₫ 96.000₫

SÁCH THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM  (NXB TƯ PHÁP)

Tác giả: Nhiều Tác giả
Nhà Xuất Bản Tư Pháp
Khổ sách:  14  X 20  cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 352
I. Lời giới thiệu
Chuyên khảo “Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” gồm những nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá thực tiễn với mong muốn đưa đến cho bạn đọc một cách nhìn đa chiều về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của một số nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề khác trong khoa học pháp lý được bình luận chuyên sâu, có tính mới, sáng tạo và có tính gợi mở cho việc nghiên cứu tiếp theo.
Kết quả nghiên cứu được gắn với khảo sát, kiểm chứng trên thực tiễn sẽ rất hữu ích và có giá trị tham khảo đối với bạn đọc, đặc biệt là học viên chương trình sau đại học của chuyên ngành tư pháp hình sự. Bên cạnh đó còn nhắm đáp ứng yêu cầu tăng cường về mặt lý luận, nhận thức và bảo đảm thực tiễn tranh tụng ở Việt Nam trong giai đoạn cải cách tư pháp đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.
II. Mục lục
Chương 1. Nhận thức chung về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Chương 2. Thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Chương 3. Pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Chương 4. Thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Việt Nam
Chương 5. Giải pháp bảm đảm tranh tụng tại phiên toàn hình sự sơ thẩm
Chương 1
Nhận thức chung về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Nội dung chủ yếu của Chương này tác giả đề cập đến (1) các cơ sở xác định thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm dựa trên những phân tích chuyên sâu về yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu bảo vệ quyền con người; Nhận diện và đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự trên thế giới và mô hình tố tụng hình sự Việt Nam với yêu cầu cải cách tư pháp, trong đó có sự so sánh giữa mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn và mô hình tố tụng hình sự tranh tụng; các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự; (2) Thủ tục xét hỏi và tranh luận trong quá trình tranh tụng; mục đích, ý nghĩa của thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; (3) Mối quan hệ giữa thủ tục xét hỏi và thủ tục tranh luận tại phiên tòa hình sự.
Chương 2
Thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tranh tụng tại Phiên toàn hình sự sơ thẩm
Tại Chương này, tác giả đã (1) khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của thủ tục tranh tụng tại Phiên tòa hình sự sơ thẩm trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự 2003; (2) Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm (quy định về thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận); (3) so sánh, đánh giá những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Chương 3
Pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tại Chương này, tác giả đã khái quát đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự và thủ tục tranh tụng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc.
Chương 4
Thực tiễn tranh tụng tại Phiên toàn hình sự sơ thẩm Việt Nam
Tại Chương này, tác giả đã khái quát (1) những kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm (có ví dụ về diễn biến một phiên tòa hình sự sơ thẩm cụ thể để tác giả đưa ra những nhận xét để chứng minh cho những nhận định nêu trên); nguyên nhân của những hạn chế vướng mắc trong thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Chương 5
Giải pháp bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Tại Chương này, trên cơ sơ phân tích những nhu cầu của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, tác giả đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện các quy phạm pháp luật TTHS liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; hoàn thiện nhóm các quy phạm pháp luật TTHS về bảo đảm quyền của bị cáo và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; hoàn thiện địa vị pháp lý của thẩm phán để bảo đảm tính độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong xét xử; giải pháp bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ phiên tòa; đề xuất mô hình phòng xử án trong điều kiện cải cách tư pháp; các phải pháp về thực tiễn gồm: đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và đào tạo thẩm phán và Kiểm sát viên; giải pháp tăng cường về nhận thức của các chủ thể tham gia tranh tụng, cũng như HĐXX, phát huy vai trò chủ động của luật sự./.


Nhà Sách Pháp Luật trận trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU