SÁCH THƯ MỤC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

SÁCH THƯ MỤC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Giáo Trình Chính Trị
SÁCH THƯ MỤC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
60.000₫ 75.000₫

SÁCH THƯ MỤC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Tác giả: Nhiều Tác giả
Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc gia Sự Thật
Khổ sách:  13 X 29 cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 472

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt nội dung chính của 592 đề tài luận án thuộc 31 chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn được nghiên cứu, bảo vệ thành công trong nước và nước ngoài hiện có tại Thư viện của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thuộc các bộ môn như: Triết học, Thẩm mỹ học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc, Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xã hội học,…
Nội dung của các đề tài luận án này đã vận dụng lý luận chuyên ngành; quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để luận giải rõ vấn đề để nghiên cứu. Những đề xuất, kiến nghị trong các đề tài luận án được minh giải có cơ sở khoa học. Đây sẽ là nguồn tài nguyên khoa học phong phú không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là nguồn tư liệu có giá trị tra cứu, tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, cho các nhà khoa học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh trong cả nước.

Nhà Sách Pháp Luật Trân Trọng Giới Thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU