SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC  - SỬA ĐỔI, BÔ SUNG THEO THÔNG TƯ 107/217/TT-BTC, LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC (BỘ TÀI CHÍNH)

SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC  - SỬA ĐỔI, BÔ SUNG THEO THÔNG TƯ 107/217/TT-BTC, LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC (BỘ TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC - SỬA ĐỔI, BÔ SUNG THEO THÔNG TƯ 107/217/TT-BTC, LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,...
262.000₫ 350.000₫

SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC  - SỬA ĐỔI, BÔ SUNG THEO THÔNG TƯ 107/217/TT-BTC, LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC (BỘ TÀI CHÍNH)

 

Để hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian gần đây, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành rất nhiều các văn bản pháp luật về kinh tế, tài chính như: Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Luật hải quan; Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dân chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư 77/2017/TT-BTC  hướng dẫn chế độ ngân sách nhà nước và hoạt động kho bạc Nhà nước; Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 về việc quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Điều đó đòi hỏi cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước cũng phải được hoàn thiện nhằm cập nhật những thông tin mới cho những người làm kế toán trưởng trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp và những người  làm công tác kế toán hành chính, sự nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị. Chúng tôi xuất bản cuốn sách “Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước” (Sửa đổi, bổ sung thông tư 107, Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản khác)

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước lần này được xuất bản trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế, tuân thủ luật NSNN, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn như cơ chế, chính sách tài chính mới nhất áp dụng cho đơn vị kế toán Nhà nước.

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC           

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔ CHỨC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN THU – CHI NSNN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN

CHUYÊN ĐỀ 3: MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CHUYÊN ĐỀ 4: TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN

CHUYÊN ĐỀ 5: PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHUYÊN ĐỀ 6: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC

CHUYÊN ĐỀ 7: KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN

CHUYÊN ĐỀ 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ĐƠN VỊ THU, CHI NSNN, ĐƠN VỊ HCSN

CHUYÊN ĐỀ 9: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ THU, CHI NGÂN SÁCH, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN

CHUYÊN ĐỀ 10: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH  VÀ HCSN

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU