SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NAY LỊCH SỬ VÀ THỰC TẠI (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NAY LỊCH SỬ VÀ THỰC TẠI (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

Nhãn hiệu: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NAY LỊCH SỬ VÀ THỰC TẠI (SÁCH CHUYÊN KHẢO)
369.000₫

SÁCH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NAY LỊCH SỬ VÀ THỰC TẠI (SÁCH CHUYÊN KHẢO)

 

Tác giả: nhiều tác giả

NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khổ sách: 16x24cm

Bìa sách: bìa mềm

Năm XB: 2018

Số trang: 699

 

Giá trị khoa học và thực tiễn của cuốn sách chuyên khảo này là ở chỗ: nó góp phần nâng cao nhận thức khoa học về những vấn đề chủ yếu và quan trọng hơn cả của pháp luật hình sự thực định Việt Nam dưới 4 góc độ đã nêu trên cho các nhà luật học trong lĩnh vực tư pháp hình sự là các cán bộ khoa học của các Viện nghiên cứu khoa học về pháp lý, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên Cao học và sinh viên của các Khoa/ Trường Đại học Luật nước ta.

 

Ngoài ra, cuốn sách chuyên khảo này còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích về những vấn đề lịch sử và thực tại của pháp luật hình sự nước ta cho các cán bộ thực tiễn của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trongh lĩnh vực Tài phán hình sự, đồng thời cho những ai quan tâm đến lịch sử hình thành và phát triển của Pháp luật hình sự Việt Nam trong hơn 10 thế kỷ (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XXI), đặc biệt là hệ thống pháp luật hình sự thực định qua 3 lần pháp điển hóa với 3 bộ luật hình sự (1985, 1999, và 2015)

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (THẾ KỶ X – 1945)

1. CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG MỘT

2. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN (THẾ KỶ X – CUỐI THẾ KỶ XIX)

3. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI KỲ PHÁP THUỘC (CUỐI THẾ KỶ XIX – THÁNG 8/1945)

4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁP TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN KHI PHÁP ĐIỂN HÓA LẦN THỨ NHẤT (1945 – 1985)

1. CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG HAI

2. PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TRƯỚC KHI CẤM HOÀN TOÀN VIỆC ÁP DỤNG CÁC ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CŨ (1945 – 1955)

3. PHẦN RIÊNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TRƯỚC KHI CẤM HOÀN TOÀN VIỆC ÁP DỤNG CÁC ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CŨ (1945-1955)

4. PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ SAU KHI CẤM HOÀN TOÀN VIỆC ÁP DỤNG CÁC ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CŨ ĐẾN TRƯỚC PHÁP ĐIỂN HÓA LẦN THỨ NHẤT (1955 – 1985)

5. PHẦN RIÊNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ SAU KHI CẤM HOÀN TOÀN VIỆC ÁP DỤNG CÁC ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CŨ ĐẾN TRƯỚC PHÁP ĐIỂN HÓA LẦN THỨ NHẤT (1955 – 1985)

6. KÊT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: SỰ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ SAU KHI PHÁP ĐIỂN HÓA LẦN THỨ NHẤT (1985) ĐẾN NAY

1. CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG BA

2. PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1985

3. PHẦN RIÊNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1985

4. PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

5. PHẦN RIÊNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

6. PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

7. PHẦN RIÊNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

8. KẾT LUẬN CHƯƠNG BA

CHƯƠNG 4: VAI TRÒ CỦ THỰC TIỄN XÉT XỬ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (TỪ NĂM 1960) ĐẾN NAY

1. CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ CHƯƠNG 4

2. NỘI HÀM CỦA THỰC TIỄN XÉT XỬ

3. VAI TRÒ CỦA THỰC TIÊN XÉT XỬ TỪ KHI THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ĐẾN KHI PHÁP ĐIỂN HÓA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT (1960-1985)

4. VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN XÉT XỬ TỪ KHI THÔNG QUA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN (1985) ĐẾN NAY

5. KẾT LUẬN CHƯƠNG BỐN

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT VÈ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI THỰC TIỄN LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIÊT NAM HIỆN HÀNH

1. CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG NĂM

2. NHỮNG VẤN ĐỀ HỌC THUẬT TỪ LÝ THUYẾT VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

3. NHỮNG ĐỊNH NGHĨA (GIẢI THÍCH) CƠ BẢN CỦA CÁC KHÁI NIỆM (THUẬT NGỮ) CẦN ĐƯỢC GHI NHẬN VỀ MẶT LẬP PHÁP TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ THỰC ĐỊNH NƯỚC NHÀ

4. VAI TRÒ CỦA LÝ THUYẾT VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI THỰC TIỄN LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH.

5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

 

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU