SÁCH HỎI – ĐÁP VỀ ĐÂN TỘC HỌC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT) 

SÁCH HỎI – ĐÁP VỀ ĐÂN TỘC HỌC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT) 

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Giáo Trình Chính Trị
SÁCH HỎI – ĐÁP VỀ ĐÂN TỘC HỌC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)
42.000₫ 52.000₫

SÁCH HỎI – ĐÁP VỀ ĐÂN TỘC HỌC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT) 

Tác giả: Nhiều Tác giả
Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc gia Sự Thật
Khổ sách:  12 X 20 cm
Bìa sách: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2017    
Số trang: 228

Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.

Nhà Sách Pháp Luật Trân Trọng Giới Thiệu!
    
    

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU