SÁCH 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (BỘ TÀI CHÍNH)

SÁCH 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (BỘ TÀI CHÍNH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
SÁCH 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (BỘ TÀI CHÍNH) Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán trong...
109.000₫ 128.000₫

SÁCH 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (BỘ TÀI CHÍNH)

 

 

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán trong tiến trình hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành và công bố 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

 

Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính..

 

Tuy nhiên chuẩn mực kế toán chưa hướng dẫn cụ thể phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như chưa quy định cụ thể các chỉ tiêu của báo cáo tài chính.

 

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp thực hiện các Chuẩn mực kế toán, giúp giảng viên, sinh viên, cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, kiểm soát…Tác giả xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Hệ thống chuẩn mực kế toán

 

Cuốn sách này đã hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện đang  áp dụng hiện hành nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc thực hiện các chế độ kế toán Việt Nam

 

 

MỤC LỤC

 

1. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

 

- Chuẩn mực số 02: Hàng tồn kho

 

- Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình

 

- Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình

 

- Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác

 

2. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

 

 - Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực chung

 

 - Chuẩn mực số 06: Thuê tài sản

 

- Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

 

- Chuẩn mực số 15: Hợp đồng lao động

 

- Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay

 

- Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

3. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

 

- Chuẩn mực số 05: Bất động sản đầu tư

 

- Chuẩn mực số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

 

- Chuẩn mực số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

 

- Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

 

- Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư công ty con

 

- Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan

 

4. Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

 

- Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

- Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

 

- Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

 

- Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa liên độ

 

- Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận

 

- Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

 

5. Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

 

- Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh

 

- Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

 

- Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm

 

- Chuẩn mực 30: Lãi trên cổ phiếu

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU