CẨM NANG THANH TRA KIỂM TRA THUẾ (TỔNG CỤC THUẾ)

CẨM NANG THANH TRA KIỂM TRA THUẾ (TỔNG CỤC THUẾ)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
SÁCH CẨM NANG THANH TRA KIỂM TRA THUẾ (TỔNG CỤC THUẾ) Trong xu thế hội nhập toàn cầu. Việt Nam đã và đang chuyển sang nền hành...
240.000₫ 300.000₫

SÁCH CẨM NANG THANH TRA KIỂM TRA THUẾ (TỔNG CỤC THUẾ)

 

Trong xu thế hội nhập toàn cầu. Việt Nam đã và đang chuyển sang nền hành chính phục vụ, ngành thuế cũng đã ban hành tuyên ngôn: “Minh Bạch – Chuyên Nghiệp – Liêm Chính – Đổi mới”. Theo đó công tác thanh, kiểm tra cũng phải thay đổi hướng đến sự minh bạch, công bằng, hiệu quả và sự hài lòng của người nộp thuế. Để đạt mục tiêu nêu trên việc trang bị kiến thức cho công chức thuế nói chung, công chức thanh, kiểm tra nói riêng là một yêu cầu tất yếu.

 

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Trên nền tảng chuyên đề thanh kiểm tra của các Phòng, Chi cục Thuế. Phòng Thanh tra 2 đã hệ thống, sắp sếp, bổ sung và hoàn thiện  thành “Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế”.

Tài liệu này được thực hiện dựa trên cơ sở hệ thống các sai phạm thường gặp của doanh nghiệp qua công tác thanh – kiểm tra để xây dựng các kỹ năng thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo từng chuyên đề. Tài liệu này gồm 12 chuyên đề được xây dựng, bắt đầu từ chuyên đề cơ bản nhất “Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho công tác thanh – kiểm tra” với mong muốn hỗ trợ cho công chức thuế có tầm nhìn tổng quan về kỹ năng thanh, kiểm tra thuế.

 

Kế tiếp sau là 8 chuyên đề đặc thù gồm chuyên đề thanh kiểm tra doanh nghiệp hoạt động xây lắp, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động thương mại đặc thù, doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, chứng khoán, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, giá chuyển nhượng, giao dịch đáng ngờ…đi vào nhận dạng rủi ro và xây dựng kỹ năng thanh kiểm tra một số ngành nghề, lĩnh vực, loại hình doanh nghiệp cụ thể.

 

Cuối cùng được kết thúc bằng chuyên đề “Phương pháp thanh, kiểm tra giao dịch đáng ngờ có liên quan đến sử dụng bất hợp pháp hóa đơn” được xem như một chuyên đề để tham khảo bổ sung, nhằm đáp ứng tình trạng khá phức tạp trong quản lý thuế hiện nay.

 

Nội dung cuốn sách được biên soạn bài bản, công phu, rất thiết thực với cơ quan thuế và người nộp thuế. Với ý nghĩa đó Tạp chí Thuế  đã được Cục Thuế TPHCM chấp thuận phát hành rộng đến quý độc giả quan tâm.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: 12 CHUYÊN ĐỀ THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

 

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA THUẾ

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH: THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, NƠI NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:  (1)PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH KẾT HỢP VỚI THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH; (2). PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH.

 

CHUYÊN ĐỀ 2: THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH XÂY LẮP

 

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN VÀ PHÁP LUẬT THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP: (1) QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN; (2) QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

 

4. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM CHỦ YẾU: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG; THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP; THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

5. MỘT SỐ KỸ NĂNG THANH KIỂM TRA  DOANH NGHIỆP KINH DOANH NGÀNH XÂY LẮP: KIỂM TRA DOANH THU; KIỂM TRA CHI PHÍ GIÁ VỐN; KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

CHUYÊN ĐÊ 3: THANH TRA KIỂM TRA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN VÀ  PHÁP LUẬT THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN; QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

 

4. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM CHỦ YẾU

 

5. MỘT SỐ KỸ NĂNG THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: KIỂM TRA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG; KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

CHUYÊN ĐỀ 4: THANH KIỂM TRA THUẾ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM BÁN BUÔN, BÁN LẺ; ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP; ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

3. PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ: ĐỐI VỚI TRUNG TÂM BÁN BUÔN, BÁN LẺ; YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI; ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

4. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG; THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP; THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN; THUẾ NHÀ THẦU

 

5. CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHỦ YẾU: VI PHẠM VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ NHÀ THẦU

 

6. MỘT SỐ KỸ NĂNG THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ: KỸ NĂNG THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI TRUNG TÂM BÁN BUÔN, BÁN LẺ, KINH DOANH ĐA CẤP, KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ; QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM; QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH QUA FACEBOOK

 

CHUYÊN ĐỀ 5: THANH KIỂM TRA THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CHỨNG KHOÁN

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CHỨNG KHOÁN.

 

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CHỨNG KHOÁN

 

4. CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHỦ YẾU

 

5. MỘT SỐ KỸ NĂNG THANH TRA KIỂM TRA

 

6. KIẾN NGHỊ

 

CHUYÊN ĐỀ 6: THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

3. CÁC TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH THUẾ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ: CÁC TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI THUẾ; CÁC GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH THUẾ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

4. MỘT SỐ SAI PHẠM CHỦ YẾU: KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG THEO DỰ ÁN ĐƯỢC ƯU ĐÃI; ĐẦU TƯ MỞ RỘNG; CSKD MỚI THÀNH LẬP TỪ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC CẤP GCNĐKKD, GCNĐT TỪ NGÀY 25/10/2006; THU NHẬP KHÁC KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN ƯU ĐÃI; ƯU ĐÃI DO ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN % XUẤT KHẨU; CƠ SỞ KINH DOANH MỚI VÀ DỰ ÁN MỚI

 

5. KỸ NĂNG THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

CHUYÊN ĐỀ 7: THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. PHÂN TÍCH CỦA ĐOÀN THANH TRA

 

CHUYÊN ĐỀ 8: THANH KIỂM TRA GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. NHẬN DIỆN CÁC GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ, DOANH NGHIỆP ĐÁNG NGỜ

 

3. THANH TRA KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÁNG NGỜ

 

CHUYÊN ĐỀ 9: THANH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. THANH TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

3. THANH TRA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHÁT CHUYỂN NHANH DHL

 

4. THANH TRA ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

 

CHUYÊN ĐỀ 10: THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG, TÂN DƯỢC, BẢO HIỂM

 

1. THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

 

2. THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH TÂN DƯỢC

 

3. THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 

CHUYÊN ĐỀ 11: THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC, DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI, TAXI, DỰ ÁN ODA

 

1. THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC

 

2. THANH KIỂM TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI, TAXI

 

3. THÀNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA

 

CHUYÊN ĐỀ 12: PHƯƠNG PHÁP THANH KIỂM TRA GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN

 

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

 

3. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ VÀ SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN

 

4. NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI

 

5. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

 

6. KỸ NĂNG THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ VÀ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC HÓA ĐƠN

 

7. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÔ Ý VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

 

1. LUẬT THANH TRA SỐ 56/2010/QH12

 

2. QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ

 

3. QUY TRÌNH CƯỚNG CHẾ NỢ THUẾ

 

4. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIÊU LẠI

 

5. QUY TRÌNH CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH THUẾ

126.000₫ 149.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU