BỘ SÁCH KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2018 VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 2018 (TRỌN BỘ 2 CUỐN)

BỘ SÁCH KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2018 VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 2018 (TRỌN BỘ 2 CUỐN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
BỘ SÁCH KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2018 VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 2018 (TRỌN...
408.000₫ 480.000₫

BỘ SÁCH KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2018 VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 2018 (TRỌN BỘ 2 CUỐN)

Tác giả: Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế

NXB: Tài Chính

Na

QUYỂN SỐ 1: KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2018

 

Trong năm 2017 chính sách thuế có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, Chính phủ ban hành nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số và giao dịch chứng khoán. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi một số điều về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi bổ sung về sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ tài nguyên khoáng sản.

 

Cùng với đó, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều thông tư mới như: Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Casino; Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 về việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ kê khai thuế GTGT, Thuế TNDN điện tử đối với cá nhân cho thê tài sản; Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về chế độ thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 25/1/2018 hướng dẫn thí điểm khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy…

 

Nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ quan thuế, cán bộ thuế thực hiện có hiệu quả chính sách thuế mới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về nội dung và thủ tục quyết toán thuế năm 2017, Tạp chí Thuế phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Tổng Cục Thuế và Cục thuế TPHCM tổng hợp, biên soạn cuốn sách “Kê khai, quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung”. Nội dung gồm 4 phần:

 

Phần 1: Một số nội dung lưu ý về thuế GTGT, thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế TNCN, các khoản thu khác và chế độ hóa đơn chứng từ khi kê khai quyết toán thuế năm 2017.

 

Phần 2: Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu cơ bản khi quyết toán thuế năm 2017.

 

Phần 3: Các văn bản của Bộ tài chính, Tổng cục thuế liên quan trực tiếp đến kê khai quyết toán thuế.

 

Phần 4: Chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung

 

Ban biên tập hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp người nộp thuế và cơ quan thuế thuận lợi trong việc triển khai áp dụng chính sách thuế vào thực tiễn.

 

 

             GIÁ SÁCH: 300.000/ CUỐN

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2017: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, CHÍNH SÁCH THUẾ KHÁC, QUẢN LÝ THUẾ

 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 2017

 

+  HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2017

 

+ HỒ SƠ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2017

 

PHẦN III: CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

 

+ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

+ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

+ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

+ VĂN BẨN HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

 

+ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ KHÁC

 

+ MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

 

+ MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ

 

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

+ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ NĂM 2018

 

+ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ NĂM 2017

 

 

 

QUYỂN SỐ 2: GIẢI ĐÁP 330 TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 2018

 

 

 

              GIÁ SÁCH: 180.000/ CUỐN

 

 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế, cán bộ thuế và các doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh kịp thời nắm bắt những nội dung mới sửa đổi, bổ sung chính sách thuế của Nhà nước, Tạp chí Thuế phối hợp với các Vụ và đơn vị thuộc Tổng cục Thuế xuất bản cuốn sách: “Giải đáp 330 tình huống vướng mắc về thuế và hóa đơn chứng từ 2018”. Nội dung gồm 5 phần:

 

Phần I: 100 tình huống giải đáp vướng mắc về thuế GTGT

 

Phần II: 40 tình huống giải đáp vương mắc về thuế TNDN

 

Phần III: 72 Tình huống giải đáp vướng mắc về thuế TNCN

 

Phần IV: 59 tình huống giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ

 

Phần V: 59 tình huống giải đáp vướng mắc về các loại thu khác

 

Cuốn sách là tài liệu thiết thực đối với cán bộ thuế, kế toán doanh nghiệp, doanh nhân và những người quan tâm đến công tác thuế.

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH THUẾ

126.000₫ 149.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU