BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 TRỌN BỘ QUYỂN 1 + QUYỂN 2

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 TRỌN BỘ QUYỂN 1 + QUYỂN 2

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO...
418.000₫ 596.000₫

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 TRỌN BỘ QUYỂN 1 + QUYỂN 2

TÁC GIẢ: NXB LAO ĐỘNG 

SỐ TRANG: 1104

NĂM XB: 2015

LỜI NÓI ĐẦU

 

 Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 23/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC.

 Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp” gồm 02 quyển như sau: 

 

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

 

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

 

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

 

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

 

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

 

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

 

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

 

- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

 

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để người đọc dễ dàng theo dõi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 QUYỂN 1:HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

MỤC LỤC

 

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

 

II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

 

III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 

QUYỂN SỐ 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

 

B. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

 

C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

E. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

 

I. QUY ĐỊNH CHÚNG

 

II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

 

III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

 

IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU