BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 (TỔNG CỤC THUẾ)

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 (TỔNG CỤC THUẾ)

Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
BỘ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 GỒM QUYỂN 1 + QUYỂN 2 (TỔNG CỤC THUẾ) ...
400.000₫ 500.000₫

BỘ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  THEO THÔNG TƯ 200 GỒM QUYỂN 1 + QUYỂN 2 (TỔNG CỤC THUẾ)

Tác Giả: Tổng Cục Thuế

NXB: Khoa học - Kỹ thuật

Số trang: 1550

Năm XB: 2015

QUYỂN 1: CHỨNG TỪ, HỆ THỐNG SỔ SÁCH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC LỤC 

PHẦN 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ 202/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. 

PHẦN 2: QUY ĐỊNH CHUNG 

PHẦN 3: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

A. QUY ĐỊNH CHUNG 

B. DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN 4: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 

PHẦN SỔ KẾ TOÁN 

A. QUY ĐỊNH CHUNG 

B. DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN 

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN 

D: CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN 

PHẦN 5 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

A. BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

B. QUY ĐỊNH CHUNG

 C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 PHẦN 6: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 II. PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỘT SỐ GIAO DỊCH CƠ BẢN GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON.

 III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 IV. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐA CẤP VÀ SỞ HỮU CHÉO

 V. TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN

 VI. CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CON SANG ĐỒNG TIỀN BÁO CÁO CỦA CONG TY MẸ

 VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT THEO PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU

 VIII. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT.

 

QUYỂN 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200

 MỤC LỤC

 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 PHẦN I: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2014. 

PHẦN II; HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 A. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 B. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 PHẦN III: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (BAO GỒM 141 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN)

 

SACHKETOAN.COM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU