BỘ SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (ĐINH VĂN QUẾ)

BỘ SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (ĐINH VĂN QUẾ)

Nhãn hiệu: NXB Thông TIn và Truyền Thông Loại: Sách Pháp Luật
BỘ SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRỌN BỘ 2 TẬP (ĐINH VĂN QUẾ)
320.000₫ 400.000₫

BỘ SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRỌN BỘ  2 TẬP (ĐINH VĂN QUẾ)

 

Tên tác giả: Đinh Văn Quế

NXB: Thông tin và truyền thông

Năm XB: 2018

Khổ sách: 16 x 24cm

Số trang: 850

Giá bìa 2 tập: 400.000

 

QUYỂN 1: SÁCH BÌNH LUẬT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 – PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐINH VĂN QUẾ)

 

Tên tác giả: Đinh Văn Quế

NXB: Thông tin và truyền thông

Năm XB: 2018

Khổ sách: 16 x 24cm

Số trang: 427

Giá Bìa: 150.000

 

Giới thiệu tác giả: Thạc sĩ, Luật sư Đinh Văn Quế, nguyên thành viên Hội đồng thẩm phán, nguyên chánh tòa Hình Sự Tòa án nhân dân tối cao, tác giả của hơn 50 tác phẩm bình luận chuyên sâu về luật hình sự và tố tụng hình sự; Đặc biệt là bộ sách 12 cuốn bình luận về Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại kỳ hợp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1999.

Bộ luật Hình sự năm 2015 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; là một đạo luật thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

So sánh bới Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới về tội phạm và hình phạt. Việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự trong việc đấu tranh và phòng ngừa tội phạm là rất quang trọng. Vì vậy, công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình Sự để mọi người, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng nắm được nội dung cơ bản của Bộ luật, trong đó có những nội dung mới được sửa đổi bổ sung, nhằm áp dụng thống nhất là vấn đề cấp thiết.

Với ý nghĩa trên Cuốn sách “Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 phần thứ nhất” của Thạc Sỹ Đinh Văn Quế, nguyên thành viên hội đồng thẩm phán, Chánh tòa Hình Sự - Tòa án nhân dân tối cao, người đã cho công bố gần 50 tác phẩm về hình sự và tố tụng hình sự, trong đó có bộ sách bình luận khoa học về Bộ luật hình sự năm 1999, đã được cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, các luật sự, các giảng viên và sinh viên trong các trường đại học luật và cán bộ làm công tác pháp luật tham khảo.

 

Trên cơ sở cuốn “Bình luận phần chung Bộ luật hình sự năm 1999”, căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong phần thứ nhất của Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM

CHƯƠNG 4: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 7: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 8: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 9: XÓA ÁN TÍCH

CHƯƠNG 10: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

QUYỂN 2: SÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ HAI – CÁC TỘI PHẠM – CHƯƠNG XIV: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI (BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU)

 

Tên tác giả: Đinh Văn Quế

NXB: Thông tin và truyền thông

Năm XB: 2018

Khổ sách: 16 x 24cm

Số trang: 423

Giá Bìa: 250.000

 

Các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người đầy đủ hơn, chi tiết hơn, phản ánh được thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong thời gian qua; Giúp cho việc điều tra, truy tố mà đặc biệt là việc xét xử loại tội phạm này thuận lợi hơn trước đây.

Tuy nhiên, do những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người nhiều điểm chưa được hướng dẫn và thực tiễn xét xử nhiều trường hợp phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng đã gặp không ít khó khăn trong việc áp dụng Bộ luật Hình Sự để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Nay Bộ luật hình sự năm 2015 lại quy định thêm nhiều điểm mới, nếu không được hiểu thống nhất sẽ càng khó khăn hơn trong việc áp dụng Bộ luật hình sự khi xét xử các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Để góp phần tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 chúng tôi giới thiệu cuốn sách: Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 (phần thứ hai – Các tội phạm), Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” của tác giả Đinh Văn Quế.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ luật hình sự và cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Tác giả đã giải thích một cách khoa học về các tội xâm phậm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân  phẩm của con người; đồng thời nêu ra một số vấn đề thực tiên xét xử và tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong những năm qua.

 

Tác giả cũng đã cung cấp những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là cán bộ công tác trong các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án các dấu hiệu pháp lý cơ bản đối với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người quy định tại chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

MỤC LỤC

ĐIỀU 123: TỘI GIẾT NGƯỜI

ĐIỀU 124: TỘI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON NGƯỜI MỚI ĐẺ

ĐIỀU 125: TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

ĐIỀU 126: TỐI GIẾT NGƯỜI DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG HOẶC DO VƯỢT QUÁ MỨC CẦN THIẾT KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI

ĐIỀU 127: TỘI LÀM CHẾT NGƯỜI TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

ĐIỀU 128: TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

ĐIỀU 129: TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI DO VI PHẠM QUY TẮC NGHỀ NGHIỆP HOẶC QUY TẮC HÀNH CHÍNH.

ĐIỀU 130: TỘI BỨC TỬ

ĐIỀU 131: TỘI XÚI GIỤC HOẶC GIÚP NGƯỜI KHÁC TỰ SÁT

ĐIỀU 132: TỘI KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG

ĐIỀU 133: TỘI ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI

ĐIỀU 134: TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 135: TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỞI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

ĐIỀU 136: TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

ĐIỀU 137: TỘI GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

ĐIỀU 138: TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 139: TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC DO VI PHẠM QUY TẮC NGHỀ NGHIỆP HOẶC QUY TẮC HÀNH CHÍNH

ĐIỀU 140: TỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 141: TỘI HIẾP DÂM

ĐIỀU 142: TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 143: TỘI CƯỠNG DÂM

ĐIỀU 144: TỘI CƯỠNG DÂM NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 155: TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 146: TÔI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 147: TỘI SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VÀO MỤC ĐÍCH KHIÊU DÂM

ĐIỀU 148: TỘI LÂY TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 149: TỘI CỐ Ý TRUYỀN HIV CHO NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 150: TÔI MUA BÁN NGƯỜI

ĐIỀU 151: TỘI MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 152: TỘI ĐÁNH TRÁO NGƯỜI DƯỚI 01 TUỔI

ĐIỀU 153: TỘI CHIẾM ĐOẠT NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

ĐIỀU 154: TỘI MUA BÁN, CHIẾM ĐOẠT MỒ HOẶC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

ĐIỀU 155: TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

ĐIỀU 156: TỘI VU KHỐNG

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU